Het Heij natuurlijk wonen aan de haven

Binnenkort komt bij Steenvlinder Het Heij in de verkoop. Het Heij is een circulaire en natuur inclusieve woonbuurt die wordt gerealiseerd op Heijplaat Rotterdam. Zeventien biobased woningen die natuur-inclusief en water-adaptief gebouwd gaan worden rondom een gemeenschappelijke voedseltuin. De toekomstige bewoners wekken zelf elektriciteit en warmte op en vangen regenwater op met groendaken en een wadi.
Het circulaire en deels zelfvoorzienende karakter is niet het enige waarin de buurt zich onderscheidt. Bij het ontwerp van de woningen is low-tech het uitgangspunt, met een grote rol voor de gebouwschil. Warmtewinning door een serre, zonneboilers op het dak. Koelte door groendaken, zonwering door hangend groen en (nacht)ventilatie vanaf noord of noordoost gevel. De energievraag beperken we door een hoge R-waarde van de gevel, daken en vloeren en warmteterugwinning. De hoeveelheid PV-panelen blijft beperkt, naast een 220V leggen we een 24V netwerk aan.
Het Heij is het vervolg van het project circulaire parkkade, een samenwerking van de voormalige SUS ateliers van de Hogeschool Rotterdam en experts en marktpartijen. Vanaf september ‘20 t/m februari ‘21 hebben vier studenten van de Hogeschool Rotterdam stagegelopen bij G-House. Tijdens deze stage zijn deelonderwerpen bestudeert en geconcretiseerd. Deze onderzoeksresultaten vormen de input voor de verdere uitwerking van Het Heij.

Het Heij is een project van G-House.
G-House is opgericht door René Onsia en Gerard Rijnsdorp.