Werkwijze

Iets toevoegen aan de plek

Waarom

Een opdracht begint met ruimte en de vrijheid om onverwachte wegen in te slaan, onbekende paden te bewandelen. Ruimte die ik u wil bieden. Ruimte om dromen werkelijkheid te laten worden. Door te luisteren naar wat u wilt vertellen en goed te kijken, kan ik een ontwerp maken dat uw verhaal vertelt. Een ontwerp dat iets toevoegt aan de plek waar het gaat komen. Een ontwerp dat meer is dan de som der delen.

Hoe

Ik werk op een bijna ambachtelijke manier, met aandacht voor detail, materialen en ruimte. Persoonlijk contact is even vanzelfsprekend als liefde voor het vak. Door intensief samen te werken kom je tot meer kwaliteit, meer eigenheid èn een grote tevredenheid. Ik hou van kleinschalig bouwen en heb plezier in het maken van een ontwerp dat helemaal klopt.

Wie

Na mijn afstuderen aan de TU Delft en werk bij OD205, Klunder, Broek en Bakema, en Abken, ben ik in 1988 gestart met mijn bureau. Inmiddels heb ik meer dan 200 ontwerpen gerealiseerd. Dat doe ik niet helemaal alleen. In de loop der jaren heb ik een netwerk van vertrouwde specialisten om mij heen verzameld.

Wat

De schetsen en ideeën worden uitgewerkte tekeningen, ik vraag de omgevingsvergunning aan. Ik werk het plan nog verder uit, schrijf een bestek en maak bestektekeningen. Aannemers worden uitgenodigd om een prijs af te geven. Ik begeleid de bouw en lever het resultaat aan u op.